Advies en vergunningen

Boomadvies

Wilt u advies over uw boom? Ik ben altijd bereid dit te geven. Ook kan ik u vertellen of u wel of niet in aanmerking komt voor een subsidie. Dit geldt voornamelijk voor onderhoud aan monumentale bomen.


Technisch advies en veiligheid

Als boomeigenaar bent u wettelijk verantwoordelijk voor uw bomen. Is uw boom ziek of heeft u vraagtekens bij de conditie, stabiliteit of houtstructuur van de boom? Laat het onderzoeken! Ik beschik over de nodige kennis om vast te kunnen stellen wat te doen. Ook kan ik, in samenwerking met andere bedrijven, verder onderzoek laten verrichten.


Vergunningen

In sommige gemeentes ben u verplicht een kapvergunning dan wel ruimtelijke vergunning aan te vragen als het gaat om het verwijderen van bomen met een diameter van meer dan 20 cm op borsthoogte.

In de meeste gevallen komt er dan iemand van de gemeente kijken naar de situatie. Als deze met het kappen van de boom instemt word de kap aangekondigd in een plaatselijke krant waarna er een bezwaarperiode van 6 weken volgt. Hierna kan pas over worden gegaan tot het kappen van de boom.


Boom Effect Analyses

Dit zijn rapportages die ik kan maken voor bomen waar in de toekomst in de nabije omgeving iets gaat veranderen. Denk hierbij aan nieuwbouw en sloop. Met zo'n analyse wordt bekeken of de boom behouden kan blijven en kan een advies gegeven worden hoe de boom behouden kan blijven.

ISA